Editable reading bingo 4

Gratis utskrivbart läsbingo som du enkelt kan skriva ut själv. Väj layout (antal rutor med läsuppdrag) och fyll i eventuell text du vill ha med samt välj det typsnitt, färg och teckenstorlek du vill att texten ska ha. Skriv sedan ut ditt läsbingo direkt eller spara det som en pdf.

Uppmuntra till läsning under lovet med ett läsbingo! All text på läsbingot är redigerbar så du kan själv ändra och lägga till information i bingot innan du skriver ut det. Kanske kan varje fylld bingobricka ge en belöning vid lovets slut?rEADING BINGO
Read at least 10 minutes to tick a box!
On a saturday
For an animal
In a car or buss
While eating something
Sitting on the floor
In the kitchen
Late at night
On a monday
Before breakfast
Under a tree
For a relative
On a bed
On a friday
In the middle of the day
On a tuesday
After dinner
On a beach towel
For a friend
In the grass
On a couch
In your pyjamas
On a wednesday
In a swimsuit
On a thursday
Free space
Välj layout och utseende på texten.
De olika layouterna ger olika många readingbingo per utskrift.

Layout


   

Rubrik

Introtext

Text i rutorna


Ladda ner och skriv ut

Dettaa utskrivbara läsbingo får fritt laddas ner och användas för privat bruk samt av förskolor, fritidshem, skolor och andra pedagogiska verksamheter. Produkten får inte säljas, säljas vidare eller på annat sätt utnyttjas i kommersiellt syfte.

Fortsätt redigera senare

Du kan generera en länk till denna sidan och sedan spara den i din webbläsare eller maila den till dig själv eller en vän. Generera länk »